O KORPORACJI USŁUGI SPRZĘT PROJEKTY KLIENCI I PARTNERZY NOWOŚCI KONTAKT


Lista usług
- Badania techniczne

- Projektowania

- Budowa

- Remont
    Remont i zabezpieczenie antykorozyjne pali stalowych
    Remont pali żelbetowych
    Remont powierzchni poziomych konstrukcji żelbetowych
    Remont i zabezpieczenie ścianek szczelnych
    Remont ścian z bloków betonowych i skrzyń
    Remont doków pływających i nabrzeży
    Remont i rekonstrukcja latarń morskich i znaków nawigacyjnych
- Rekonstrukcja
    Montaż ściągów kotwiących
    Montaż kotew gruntowych
    Wykonanie obramowania w postaci ścianki szczelnej
    Wykonanie dodatkowych pali w fundamencie konstrukcji
- Prace specjalne
    Usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych z nabrzeży i akwenów portowych
    Pobór próbek materiałowych konstrukcji w strefie podwodnej
    Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na pojemnikach i rurociągach naftowych
    Montaż konstrukcji stalowych o dużych gabarytach
    Nurkowe prace techniczne
- Sprzedaż i dzierżawa sprzętu, materiałów i technologii