O KORPORACJI USŁUGI SPRZĘT PROJEKTY KLIENCI I PARTNERZY NOWOŚCI KONTAKT


- informacja o Korporacji

- słowo powitalne prezydenta Korporacji


President of GT Corporation Igor ALEXEEV
Igor Alexeev, Prezydent

Igor Alexeev, z zawodu inżynier budowlany, ma 30-letnie doświadczenie pracy w branży budownictwa hydrotechnicznego. Doktor habilitowany, autor szeregu prac naukowych z zakresu technologii środowiskowych remontu i budowy konstrukcji portowych i nawigacyjnych.
Szanowni Państwo,

Korporacja "GT" łączy firmy naukowo-badawcze, projektowe oraz budowlane, które już od ponad 10 lat działają w zakresie remontów, rekonstrukcji, projektowania i budownictwa morskich budowli hydrotechnicznych.

Stosowanie nowoczesnych materiałów budowlanych i sprzętu, kompleksowe wyposażenie techniczne, kwalifikowana kadra, indywidualne podejście do postawionych zadań, bazujące na czołowych doświadczeniach technologii budowlanej na całym świecie oraz własnych opracowaniach naukowo-technicznych, tworzą fundament i wyznaczają główne zasady działalności Korporacji.

Ta strona internetowa zawiera główne informacje o działalności Korporacji. Mamy nadzieję, że mogą one być dla Państwa ciekawe i przydatne. Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa pytania i propozycje oraz wszystkie możliwe sposoby rozwoju współpracy. Z najlepszymi życzeniami

Dr.ing. Igor Alexeev
Prezydent