despre Corporaţie Servicii Echipamente şi utilaje Proiectele principale Beneficiari şi parteneri Noutăţi Contacte


Lista serviciilor
- Proiectare

- Construcţie

- Inspecţii inginereşti

- Reparaţii
    reparaţia şi protecţia anticorozie a piloţilor din metal
    reparaţia piloţilor din beton armat (BA)
    reparaţia suprafeţilor orizontale ale construcţiilor din BA
    reparaţia şi protecţia anticorozie a pereţilor din palplanşe din metal
    reparaţia danelor din zidarie blocuri din BA şi din blocuri masiv-giganţi din BA
    reparaţia danelor de reparaţii a şantierelor navale şi a docurilor plutitoare
    reparaţia şi restaurarea farurilor şi semnelor de navigaţie
- Reconstrucţii
    montarea suplimentară a tijelor de ancoraj
    montarea tijelor de sol
    montarea subacvatică a peretilor din palplanşe
    montarea suplimentară a piloţilor in fundaţii
- Lucrări speciale
    curăţirea danelor terminalelor petroliere de impurificări cu produse petroliere
    luarea de probe din zona subacvatică a construcţiilor hidrotehnice
    montarea stratului de protecţie anticorozie la rezervoare şi conducte de petrol
    montarea construcţiilor cu gabarite mari
    diverse lucrări tehnice subacvatie speciale
- Livrarea şi arendarea utilajului, materialelor şi tehnologiilor